tel: 515 476 690

pierwsza wizyta

(wywiad zdrowotny, analiza składu ciała, omówienie wyników, zalecenia i jadłospis 7 lub 14 dniowy)

150 zł / 240 zł

cotygodniowa wizyta kontrolna

(analiza składu ciała, omówienie wyników, jadłospis 7 dniowy)

120 zł

wizyta kontrolna po dwóch tygodniach

(analiza składu ciała, omówienie wyników, jadłospis 14 dniowy)

210 zł


konsultacja dietetyczna

(wywiad żywieniowy, analiza składu ciała z wydrukiem i omówieniem, zalecenia żywieniowe)


50 zł


analiza składu
ciała

(analiza składu ciała
z wydrukiem)

30 zł

  modyfikacja jadłospisu

(powyżej 3 posiłków)

100 zł

Wizyty są przeprowadzane również w języku angielskim i włoskim.